โลโก้เว็บไซต์ เราคือใคร | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เราคือใครเราคือใคร


  • หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เปิดหลักสูตรในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ หลักสูตรตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใครและราคาไม่แพงให้กับนักเรียน เป้าหมายของ เราคือการช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร หรือเป็นผู้ประกอบการ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศ ของตนและในต่างประเทศ การเรียนการสอนของหลักสูตรใช้ภาษา อังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นนักเรียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตรนี้จะพัฒนา ความสามารถทางภาษาอังกฤษและได้รับทักษะทางธุรกิจที่หลากหลาย และทันสมัยโดยเน้นที่การทำธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศตั้งเป้าหมายในการผลิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถแสดงความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมเพื่อดำเนินสายงานธุรกิจ ระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา