โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 58  | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 58


 

อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 58 

 

อาจารย์ศิวพร เจรียงประเสริฐ

ช่วงวัน-เวลาที่ปรึกษา :  วันจันทร์ - ศุกร์

                                                เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

          เบอร์ติดต่อ              05392 1444 ต่อ 1707

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา