โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 61 | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 61


 

 

อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 61

 

อาจารย์พิริยมาศ ศิริชัย

ช่วงวัน-เวลาที่ปรึกษา :  วันจันทร์ - ศุกร์

                                  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

เบอร์ติดต่อ          05392 1444 ต่อ 1707

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา