โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 59 | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 59


 

อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 59

 

อาจารย์สุภาวดี วรุณกูล  

ช่วงวัน-เวลาที่ปรึกษา :  วันจันทร์ - ศุกร์

                                  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

         เบอร์ติดต่อ          05392 1444 ต่อ 1707

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา