โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 60 | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 60


 

อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 60

 

อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ ภัควิภาส

ช่วงวัน-เวลาที่ปรึกษา :  วันจันทร์ - ศุกร์

                                      เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

เบอร์ติดต่อ                    05392 1444 ต่อ 1707

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา