โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 66 | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 66


 


อาจารย์ที่ปรึกษารหัส 66


อาจารย์พิริยมาศ ศิริชัย  

ช่วงวัน-เวลาที่ปรึกษา :  วันจันทร์ - ศุกร์

                      เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

            เบอร์ติดต่อ                     05392 1444 ต่อ 1707

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา