โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-26 | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-07-26

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระหว่างหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศกับบริษัท ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
พุธ 26 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษา ระหว่าง หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กับ บริษัท ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์อนาวิน สุวรรณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และนายณรงค์ อุยสว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา