โลโก้เว็บไซต์ บทความ | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

IBM Show Knowledge 2023 
ศุกร์ 8 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     จบไปแล้วกับงาน IBM Show Knowledge 2023  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566  หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ “IBM Show Knowledge and Exhibition 2023” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ภายในงานแบ่งการนำเสอนผลงานเป็น 3 โซน ได้แก่ โซน 1 เป็นการนำเสนอ... >> อ่านต่อ


IBM Show Knowledge 2023
จันทร์ 4 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

    IBM Show Knowledge ประจำปีการศึกษา 2566 !! IBM Show Knowledge 2023 !! ใน วันพุธ ที่ 06 กันยายน 2023 เวลา 09:00 - 15:00 น. มีกิจกรรมให้ร... >> อ่านต่อOpen House 2023
อังคาร 15 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  กิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนา 2566 !! Open House 2023 ในวันที่ 17 สิงหาคม !! มีกิจกรรมให้ร่วมมากมายและยังมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้มาร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาระหว่างหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศกับบริษัท ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
พุธ 26 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษา ระหว่าง หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กับ บริษัท ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์อนาวิน สุวรรณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และนายณรงค์ อุยสว... >> อ่านต่อ
IBM Show Knowledge 2022
จันทร์ 10 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

IBM Show Knowledge 2022              งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ “IBM Show Knowledge and Exhibition 2022” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ “IBM Show Knowledge and Exhibition 2022&rd... >> อ่านต่อ


Congratulations on your graduation 2563-2564
อังคาร 15 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

Congratulations on your graduation 2563-2564 We're so proud of all that you have accomplished.   >> อ่านต่อ


รายงานสถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 มทร.ล้านนา วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
ศุกร์ 21 พฤษภาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องศูนย์ประสานงานติดตามและประเมินสถานการณ์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มทร.ล้านนา จึงขอแจ้งการรายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็น "ทุกวันศุกร์ "หรือในวันที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามการรายงานผ่าน เพจ https://www.facebook.com >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 30

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา