โลโก้เว็บไซต์ บทความ | หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

" Open House Hands-on RMUTL 2019" "เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา"
อังคาร 10 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

" Open House Hands-on RMUTL 2019" "เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา" 10 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการแข่งขันCrossword Game ประเภทคู่
อังคาร 10 กันยายน 2562 / ข่าวรับรางวัล

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประเภทการแข่งขัน Crossword Game ประเภทคู่  รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส. กวินทิพย์ อินทจักร์และน.ส. รุ่งรัศมี ห้าแสน นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ (Read Aloud)
จันทร์ 9 กันยายน 2562 / ข่าวรับรางวัล

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประเภทการแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ (Read Aloud) รางวัลชนะเลิศ น.ส. ธนัชพร มันจา หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการแข่งขัน English ProficuencyTest
ศุกร์ 6 กันยายน 2562 / ข่าวรับรางวัล

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประเภทการแข่งขัน English ProficuencyTest ชนะเลิศ น.ส. ชุติกาญจน์ ไชยวงค์ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รองชนะเลิศอันดับ1 น.ส. สุชยากร สุริยะกำแหง หลักสูตรการจัดการธุรกิจร... >> อ่านต่อปลุกพลังไอเดีย ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ “Campus Challenge 2019 โตโยต้า ถนนสีขาว” ชิงรางวัลมูลค่าร่วมสองล้านห้าแสนบาท
จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมการประกวดแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา  “Campus Challenge 2019 โตโยต้า ถนนสีขาว” ในการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์” คุณสมบัติ เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา - ระดับอุดมศึกษา        ... >> อ่านต่อ
ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
พุธ 5 มิถุนายน 2562 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ ห้องตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาใหม่ และ ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 กำหนดการ : วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 1. เอกสารที่นักศึกษาจะต้องใช้ในการตรวจสอบคุณวุฒิ 1.1 ใบปะหน้าชุดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรีเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าใช้งาน WIFI มหาวิทยาลัย @Internet-RMUTL
ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าใช้งาน WIFI มหาวิทยาลัย @Internet-RMUTL ได้ฟรี นะครับ นักศึกษาสามารถ เข้าค้นหาบัญชีผู้ใช้ได้ที่  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 19

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา